Raccords en PVC

  1 - 20 sur 790
  Produit
  Prix public
  Stock global
  424153-eeyn5y99q.png
  721510606

  Raccord union fileté PVC +GF+ Ø 1/2"

  Georg Fischer
  19,02
  Stock > 5
  445768-eeyn5y99q.png
  721510607

  Raccord union fileté PVC +GF+ Ø 3/4"

  Georg Fischer
  21,14
  Stock > 2
  455437-mger8ejbp.png
  721100108

  Coude 90° PVC +GF+ Ø 32

  Georg Fischer
  3,28
  Stock > 23
  455438-ddn3lnwad.png
  721150108

  Coude 45° PVC +GF+ Ø 32

  Georg Fischer
  5,42
  Stock > 7
  456016-jpzerz2j9.png
  721200108

  Té 90° PVC +GF+ Ø 32

  Georg Fischer
  4,63
  Stock > 9
  459417-74rv0rprb.png
  721910108

  Manchon PVC +GF+ Ø 32

  Georg Fischer
  2,57
  Stock > 13
  459685-aodp20pxx.png
  721510108

  Raccord union PVC +GF+ Ø 32

  Georg Fischer
  18,12
  Stock > 11
  459777-bd4wl4xlp.png
  721910915

  Réduction PVC +GF+ 40/32-20/16

  Georg Fischer
  3,68
  Stock > 68
  459778-a1yvvygqd.png
  721910206

  Manchon PVC +GF+ Ø 1/2" Fx 20 F

  Georg Fischer
  6,81
  Stock > 3
  460046-a1yvvygqd.png
  721910207

  Manchon PVC +GF+ Ø 3/4" Fx 25 F

  Georg Fischer
  7,88
  Stock > 3
  460047-bd4wl4xlp.png
  721910914

  Réduction PVC +GF+ 32/25-25/20

  Georg Fischer
  2,86
  Stock > 2
  460123-e8wv9w1d8.png
  721916013

  Manchon PVC +GF+ Ø 3" F x 90 F

  Georg Fischer
  69,97
  Stock > 2
  460124-e8wv9w1d8.png
  721916014

  Manchon PVC +GF+ Ø 4" F x 110 F

  Georg Fischer
  100,31
  Stock > 3
  460125-qwgb3wnwx.png
  721900376

  Réduction Courte PVC +GF+ Ø 110 x 90

  Georg Fischer
  22,23
  Stock > 3
  460126-vpjogjbmb.png
  721900913

  Mamelon double PVC +GF+ 90mm

  Georg Fischer
  19,41
  Stock > 3
  460128-ejwkzwzee.png
  721790114

  Collet Strié PVC +GF+ Ø 110

  Georg Fischer
  36,31
  Stock > 20
  460129-r3yw9y5xz.png
  721700014

  Bride PN 10 PVC +GF+ Ø 110

  Georg Fischer
  34,13
  Stock > 4
  492440-b9qq0qxlg.png
  7,88
  Stock > 1
  492441-p2bblbppr.png
  41,39
  Stock > 2
  492563-roeyje3by.png
  721910705

  Manchon PVC +GF+ Ø 3/8" M x 16 F

  Georg Fischer
  4,16
  Stock > 1
   1 - 20 sur 790