Piping fittings

  21 - 40 of 70
  Product
  Public price
  Stock
  Add to cart
  7168-FLPA.001.png
  FLPA.001.2020 Brand reference : QLMAPA020

  Raccord union droit égal - PA - Ø ext. Tube : 20mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  8,92
  Stock : 1
  7169-FLPA.001.png
  FLPA.001.2525 Brand reference : QLMAPA025

  Raccord union droit égal - PA - Ø ext. Tube : 25mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  11,38
  Stock : 20
  7170-FLPA.001.png
  FLPA.001.3232 Brand reference : QLMAPA032

  Raccord union droit égal - PA - Ø ext. Tube : 32mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  16,50
  Stock : 16
  7171-FLPA.001.png
  FLPA.001.4040 Brand reference : QLMAPA040

  Raccord union droit égal - PA - Ø ext. Tube : 40mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  20,55
  Stock : 22
  7172-FLPA.001.png
  FLPA.001.5050 Brand reference : QLMAPA050

  Raccord union droit égal - PA - Ø ext. Tube : 50mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  27,89
  Stock : 50
  7173-FLPA.002.png
  FLPA.002.1616 Brand reference : QLTEPA016

  Raccord Té union égal - PA - Ø ext. Tube : 16mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  12,34
  Stock : 12
  7174-FLPA.002.png
  FLPA.002.2020 Brand reference : QLTEPA020

  Raccord Té union égal - PA - Ø ext. Tube : 20mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  17,11
  Stock : 0
  7175-FLPA.002.png
  FLPA.002.2525 Brand reference : QLTEPA025

  Raccord Té union égal - PA - Ø ext. Tube : 25mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  21,03
  Stock : 18
  7176-FLPA.002.png
  FLPA.002.3232 Brand reference : QLTEPA032

  Raccord Té union égal - PA - Ø ext. Tube : 32mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  25,58
  Stock : 15
  7177-FLPA.002.png
  FLPA.002.4040 Brand reference : QLTEPA040

  Raccord Té union égal - PA - Ø ext. Tube : 40mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  35,26
  Stock : 19
  7178-FLPA.002.png
  FLPA.002.5050 Brand reference : QLTEPA050

  Raccord Té union égal - PA - Ø ext. Tube : 50mm - 16bar - 65°C

  Aircom
  46,88
  Stock : 10
  516930-FLPA.013.png
  20,31
  Stock : 0
  516931-FLPA.013.png
  25,07
  Stock : 0
  516932-FLPA.013.png
  33,70
  Stock : 0
  516933-FLPA.014.png
  FLPA.014.2012 Brand reference : QLGO90PM020048

  Raccord coudé - Polyamide - Fileté mâle G1/2" - Ø ext. du tube:20 mm - 16bar

  Aircom
  8,91
  Stock : 10
  516934-FLPA.014.png
  FLPA.014.2512 Brand reference : QLGO90PM025048

  Raccord coudé - Polyamide - Fileté mâle G1/2" - Ø ext. du tube:25 mm - 16bar

  Aircom
  10,36
  Stock : 0
  516935-FLPA.014.png
  FLPA.014.2534 Brand reference : QLGO90PM025068

  Raccord coudé - Polyamide - Fileté mâle G3/4" - Ø ext. du tube:25 mm - 16bar

  Aircom
  12,53
  Stock : 0
  7226-FLPA.010.png
  16,45
  Stock : 3
  7227-FLPA.010.png
  20,56
  Stock : 0
  7228-FLPA.010.png
  20,81
  Stock : 0
   21 - 40 of 70